Splash

The View Towards Piraeus, 2020-2023. oil on flax, 30 × 40 cm, (11 3/4 × 15 3/4 ins)

Close